bEST fodersilor i metall

Konstruktion

Silor ärkonstruerade av ringar av korrugerad plåt som effektivt reflekterarsolstrålarna, vilket skyddar fodret mot överhettning och gör det möjligt attbibehålla rätt luftfuktighet. 

Den varmförzinkade beläggningen av silornas ringar och ben förhindrar korrosionoch gör dem beständiga mot väder och vind, bl.a. temperaturer från -30 till +70grader Celsius

Slitstarkaben med en speciell form och extra tvärstänger garanterar behållarensstabilitet   
Taket med en lutning på 30 grader och konisk form förhindrar ansamling av snö

Silorna rymmer från 5 till 32 tonTratt till silo

Tillverkadav planplåt i en vinkel på 60 grader, vilket underlättar utmatning av till ochmed kraftigt insmort foder

En inspektionslucka i silons tratt med måtten 50x40cm underlättar åtkomst tillsilon och dess rengöring

Ett fönsteri den övre delen av tratten medger konstant kontroll av fodernivån i silon

Hålet i änden av tratten har en diameter på 44 cm och är anpassat för monteringav vanliga utfodringssystem

Påfyllnings- och avluftningsrör

Desäkerställer att silon fungerar som den ska. De används för pneumatisktransport direkt från fodervagnen eller mekaniskt

Påfyllningsröret 100mm med böjar i gjutjärn 5mm för att skydda mot nötning vidfrekvent påfyllning från fodervagnar har en snabbkoppling i aluminium fi 110 mmi änden för fodervagnens slang

Avluftningsröret 160mm med en säckhållare upprätthåller optimal luftcirkulation

Silos med pneumatisk-mekanisk lastning

Produktkod / volym i ton / volym i m3 / höjd / antal ben

8804 /8 t/12,1m3/5,47m/ 4 


8807/9t/13,6 m3/5,03m/4 


8808/12t/18m3/5,93 m/6

Pneumatisk lastning av silor

Produktkod / volym i ton / volym i m3 / höjd / antal ben

8814/ 15t/ 23,4m3/ 6,28m/ 6 

8815/ 19t/ 29m3/ 7,18m/ 6

Transport

Varje silo,oavsett dess kapacitet, kan transporteras på 1 pall som är 1m bred och 2,5mlång

Ett standardfordon på 13,6m rymmer 12 sådana pallar

Montering

På varjesilo sitter en lista över vilka delar och i vilken mängd silon består av

Alla delar av silon har även ett individuellt klistermärke med namn och nummersom motsvarar platsen på listan. Monteringsanvisningar medföljer också

De enskilda delarna förbinds med skruvar och tätas med silikon som ingår i setet

Silon placeras med hjälp av en kran på i förväg gjutet betongfundament ochfixeras med speciella ankare

Extra utrustning

- taklucka+ stege
  
- slutare i botten av tratten
  
- adapter för tratten i den tvärgående transportören
  
- extra fönster för kontroll av fodernivån

Silosy paszowe metalowe - ulotka do pobrania

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu