Gas- och oljedrivna luftvärmare

Gasdriven luftvärmare BH100 med avledning av avgaser

- med ensluten förbränningskammare och utan att ta syre från utrymmet
- avgaser släpps ut direkt utanför istället för i rummet
- drivs med naturgas, propan eller eldningsolja
- ökar inte nivån av luft- och ströfuktighet
- en speciell omkopplare för att endast fungera som en cirkulationsfläkt
- med möjlighet att hänga i taket
- med möjlighet att ansluta till termostat, hygrostat, tidsstyrning och till endator som styr anläggningens klimat  


Konstruktion av BH luftvärmare

- hölje ochförbränningskammare av rostfritt stål
- låga övervakad av en joniseringselektrod
- gasdrivna värmare är utrustade med: tryckreducerare med gasfilter,säkerhetsmagnetventil och gastrycksstabilisator, och oljevärmare med oljefilter
- termostat som skyddar mot överhettning
- lågspänningskontroll - enkel åtkomst för underhåll och brännarbyte

 

-övervakning av fläktens lufttryck med bladsensor IP 65

Tekniska data - modell BH100 gasdriven

Märkeffekt:94,63kW/ 81,382kcal/h (naturgas); 97,89kW /84,187 kcal/h (gasol)
Värmeeffekt: 85,36kW / 73,406 kcal/h (naturgas); 88,30kW, 75,937 kcal/h (gasol)
Naturgastryck G20 vid utloppet till reduceraren: 20 mbar
Gasol G31 tryck vid utloppet till reduceraren: 30-37 mbar
Förbrukning naturgas G20: 8.767 m3/h
Förbrukning gasol G31: 3.54 m3/h
Termisk verkningsgrad: 90,2%
Fläktkapacitet: 7,500 m3/h
Strömförsörjning: 230 V, 50Hz
Eleffekt: 1.200W
Vikt: 135 kg netto / 153 kg brutto

Tekniska data - modell BH50 gasdriven

Märkeffekt:50,08kW / 43,073kcal/h (naturgas G20); 49.98kW /42,979kcal/h (gasol G31)
Värmeeffekt: 45,08kW/ 38,766kcal/h; 45,23kW/ 38,896kcal/h
Termisk verkningsgrad: 90% (naturgas); 90,05% (gasol)
Tryck: 20mbar (naturgas G20), 30/37mbar (gasol G31)
Gasförbrukning: 4.554m3/h (naturgas G20), 1.83m3/h-3.67kg/h (gasol G31)
Fläktkapacitet: 4.100m3/h
Strömförsörjning: 230 V, 50Hz
Eleffekt: 800W, 3.85A
Vikt: 75 kg netto / brutto 85 kg

Tekniska data - modell BH100 oljedriven

Märkeffekt:99.8kW / 85,869kcal/h

Värmeeffekt: 89,9kW / 77,282kcal/h
  
Temperaturverkningsgrad: 90%

Oljeförbrukning: 7,9l/h

Fläktkapacitet: 7.500m3/h

Strömförsörjning: 230V; 50Hz

Eleffekt: 1000W; 5.8A

Tekniska data - modell BH50 oljedriven

Märkeffekt:49.8kW / 42,869 kcal/h
  
Värmeeffekt: 44,4kW / 38,152kcal/h
  
Temperaturverkningsgrad: 89%

Oljeförbrukning: 3,94kg/h
  
Fläktkapacitet: 4100m3/h

Strömförsörjning: 230V; 50Hz
  
Eleffekt: 750 W

Avledning av avgaser

Extraavgasskorsten fi 150mm gjord av rostfritt stål som kompletteras med följandeelement:
  
1. Rör med ensidig muff (produktkod: 8218)
2. Böj 90 grader (produktkod: 8221)
3. Tak (produktkod: 8220)
4. Tak med vindskydd (produktkod: 8224)
5. Takplatta (produktkod: 8219)
6. Skorstensband (produktkod: 8223)
7. Fästklämma (produktkod: 8230)
8. T-stycke med muff på båda sidor (produktkod: 8232)
9. Botten (produktkod: 8233)

Lufttillförsel

Ytterligaretillbehör för lufttillförsel:

I. Flexibel luftkanal fi 100mm / max längd 6m (produktkod: 8214)

II. Intagshuv (produktkod: 8234)

Värmare Ermaf utan avledning av avgaser

med öppenförbränningskammare
- hög effektivitet med låg nivå av avgaser som släpps ut i rummet
- drivs med naturgas eller propan (efter byte av munstycke och gasreducerare)
- skydd i form av inbyggda magnetventiler som stänger av enheten vid plötsligtemperaturökning eller brist på gas
- brännare med elektrisk antändning med joniskt flamskydd iförbränningskammaren  
- hölje av rostfritt stål som tål tuffa förhållanden i djurstallar, och förbränningskammarenav värmebeständigt stål 

Tekniska data - modell GP 95

Värmeeffekt:95 kW
Gasförbrukning: 7,8 m3/h (naturgas) eller 6,8 kg/h (propan)
  
Max luftflöde: 6500 m3/h
Gastryck: 20-25 mbar (naturgas) eller 37-50 mbar (propan)
  


Effektiv räckvidd: 40 m
Strömförsörjning: 230 V, 650 W
  
Gasanslutning: 3/4"

Tekniska data - modell GP70

Värmeeffekt:70 kW
Gasförbrukning: 6,5 m3/h (naturgas) eller 5 kg/h (propan)
  
Max luftflöde: 4500 m3/h
Gastryck: 20-25 mbar (naturgas) eller 35-50 mbar (propan)
  


Effektiv räckvidd: 50 m
Strömförsörjning: 230 V, 450 W
  
Gasanslutning: 3/4"

Värmare Ermaf RGA 100 med avledning av avgaser

- med ensluten förbränningskammare så att CO2 inte släpps ut till det uppvärmda rummet
  
- hölje av rostfritt stål

- kan automatiskt styras via klimatdatornTekniska data - modell RGA100

Värmeeffekt:100 kW
 
Gasförbrukning:  8,0kg/h 

Max luftflöde: 8000m3/h 

Gastryck: 20-25mbar 

Effektiv räckvidd: 40 m 

Strömförsörjning: 230 V 

Vikt: 110kg

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu