Vattenburen luftvärmare NW 50 AGRO

Egenskaper

En modellav vattenburen luftvärmare särskilt designad för drift i utrymmen med högluftfuktighet och dammbildning

När den är i drift absorberar den varken syre eller avger CO2

Tack vare lämplig design, hållbara material och komponenter av högsta kvalitetsäkerställts effektiv och långvarig drift av enheten i den svåra miljö sområder i stallar för fjäderfäuppfödning 

Värmeväxlaren och den andra delen av värmaren med fläkt är anslutna tillvarandra med hjälp av snäppklämmor som lätt kan öppnas vid rengöring och införservice- och underhållsarbeten 

Värmeväxlare

Genom attanvända en treradig, epoxibelagd värmeväxlare i luftvärmaren har enhetenslivslängd ökat avsevärt genom att skydda den mot aggressiva miljöer

Värmeväxlarens lameller som är 40% tjockare än i vanliga vattenburna värmare ärmer tåliga mot deformation vid rengöring med tryckluft eller tryckvatten 

Det bredare avståndet mellan lamellerna (4 mm) underlättar ytterligarerengöring

Värmarfläkt

En effektivfläkt med specialmotor med ökad täthet (IP 66 mot fukt och damm)

Regleras med valfri hastighetsregulator för enfasmotorer (t.ex. SPA-5 ochSPA-12 regulator)

Som standard drivs värmaren med 230V, som tillval 400V   


En starkare luftström tar dessutom bort ansamlat damm från enheten

Takmontering med fördelningsmunstycke

Genom attanvända munstycken fördelas varm luft jämnt från värmaren genom helaanläggningen och tvingar dess cirkulation

Värmeströmmen är inte riktad direkt mot djuren  

Det tvingar luft uppifrån och ner, vilket gör att CO2 kan stiga från strönivån

Avståndet mellan värmare med munstycke ska vara 25m

Produktkod: 5532

Montering med konsol

Konsolentillåter vertikal eller horisontell montering av enheten på väggar, vertikalaskiljeväggar, pelare och stolpar

Det gör det möjligt att rotera enheten 180 grader, så att den tillförda luftenkan styras valfritt och ger fri åtkomst till värmaren från varje sida

Produktkod: 5536

Cirkulationsfläkt

Näruppvärmning inte längre behövs kan värmaren användas som cirkulationsfläkt Dess öppningsbara hölje och systemet som blockerar dess stängning möjliggörseparation av värmeväxlaren, så att luften bara tvingas genom fläkten ochblandas, vilket har en positiv effekt på inomhusklimatet på sommaren  

Tekniska data

Effekt(värmeåtgång): 56,2 kW
Strömförsörjning: 230/50Hz
Max strömförbrukning: 2,8A
  
Fläktkapacitet: 4600 m3/h
Max räckvidd luftström: 28 m
  
Ljudnivå: 62 dB(A)
Max vattentemperatur: 95ºC
Max vattentryck: 1.6 MPa
  
Värmeväxlarens anslutningsdiameter: 3/4’’
Vikt av enheten med vatten 28,7kg

Nagrzewnica wodna NW50 - ulotka do pobrania

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu