Fläktar

DELTAFAN skorstensfläktar

Avsedda förmontering i ventilationskanaler/skorstenar i djurstallar med mekaniskaventilationssystem.

Utformadeför lantbruksventilation för att uppnå hög effektivitet och låg ljudnivåsamtidigt som hög motståndskraft mot fukt och damm bibehålls

Driften avfläktarna kan regleras med hjälp av lämpliga styrenheter, termostater ochhygrostater som kontrolleras manuellt eller via en dator för mikroklimat

Konstruktion av Deltafan fläktar

Konstruktionenär baserad på komponenter som tål långvarig användning i aggressiv miljö: 

- nav avaluminiumlegering 

-glasfiberförstärkta fläktblad är tillverkade av polyamid PAG eller polypropenPPG 

 - axiellamotorer i hölje av pulverlackerad aluminium, långsamtgående, med låg ljudnivå,mycket hög kapslingsklass IP66 och isoleringsklass F.                  

Tillverkade i EuropeiskaUnionen

Utsugsfläktar för skorstenar fi 630

Utsugsfläktarför skorstenar fi 630

Modell:630/K/5-5/38,5/230/L230V

Produktkod:4155
Effekt: 0,37 kW / Ström: 2,7 A
Varvtal: 920 varv/min
Kapacitet vid 0 Pa: 11 600 m3/h

Modell: 630/K/5-5/38,5/400/L400V

Produktkod:4156
Effekt: 0,37 kW / Ström: 1,4 A 
Varvtal: 940 varv/min 
Kapacitet vid 0 Pa: 11 800 m3/h 

Utsugsfläktar för skorstenar fi 820

Modell:820/K/3-6/38,5/230/L 230V

Produktkod:4165
Effekt: 0,55 kW / Ström: 3,9 A
Varvtal: 890 varv/min
Kapacitet vid 0 Pa: 19 500 m3/h

Modell:820/K/3-6/38,5/400/L 400V

Produktkod:4166
Effekt: 0,55 kW / Ström: 2,3 A 
Varvtal: 900 varv/min 
Kapacitet vid 0 Pa: 19 700 m3/h

Utsugsfläktar för skorstenar fi 910

Modell:910/K/3-6/32,5/230/L 230V

Produktkod:4170-02
Effekt: 0,55 kW / Ström: 3,9 A
Varvtal: 900 varv/min
Kapacitet vid 0 Pa: 21 300 m3/h

Modell:910/K/3-6/37,5/400/L 400V

Produktkod:4170-01
Effekt: 0,75 kW / Ström: 2,7 A 
Varvtal: 900 varv/min 
Kapacitet vid 0 Pa: 24 600 m3/h 

Ytterligare fördelar

Tack varedet universella monteringssystemet kan Deltafan fläktar installeras iventilationsskorstenar från olika tillverkare, vilket möjliggör snabbt ochenkelt byte

Ytterligarefördelar inkluderar: korta ledtider och ständig tillgång till reservdelar

Konstruktionenav utrustningen som är baserad på modulära, utbytbara komponenter ger möjlighetatt tillverka även ovanliga fläktar skräddarsydda efter kundens individuellabehov samtidigt som priser för serieproduktion bibehålls

Deltafan väggfläktar

Ramar tillväggfläktar är tillverkade av en amorf ABS-plast som är beständig mot ljus ochUV-strålning. Som standard är de utrustade med ett skyddsgaller mellan rotornoch motorn

Asynkronaenfasmotorer 230V/50Hz - anpassade för varvtalsreglering genom att varieraspänningen eller trefasmotorer 400V/230V/50Hz - anpassade för reglering medhjälp av frekvensomvandlare (växelriktare)

Högkapslingsklass IP66 och isoleringsklass F mot fukt och damm. Maxdrifttemperatur 60ºC 

Deltafan väggfläktar

Modell:630/R/5-5/38,5/230/L 230V

Produktkod:4167
Effekt: 0,37 kW / Ström: 2,7 A
Varvtal: 900 varv/min
Kapacitet vid 0 Pa: 11 600 m3/h

Modell:630/R/5-5/38,5/400/L 400V

Produktkod:4167-01  
Effekt: 0,37 kW / Ström: 1,4 A 
Varvtal: 900 varv/min 
Kapacitet vid 0 Pa: 11 800 m3/h

Multifan skorstenfläktar

Modell: P6E63
Produktkod: P6E63
Effekt: 0,56 kW /Ström: 2,5 A
Hastighet: 910 rpm
Kapacitet vid 0 Pa: 12300 m3/h

Modell: P6E82
Produktkod: P6E82
Effekt: 0,53 kW /Ström: 2,4 A 
Hastighet: 915 rpm 
Kapacitet vid 0 Pa: 16200 m3/h

Multifan skorstenfläktar

Modell: P6D63
Produktkod: P6D63
Effekt: 0,56 kW / Ström: 2,1/1,2 A
Hastighet: 905 varv per minut
Kapacitet vid 0 Pa: 12 200 m3/h
Strömförsörjning: 230/400V

Modell: P6D82
Produktkod: P6D82
Effekt: 0,89 kW / Ström: 2,9/1,7 A 
Hastighet: 855 varv per minut 
Kapacitet vid 0 Pa: 19 400 m3/h
Strömförsörjning: 230/400V

Gavelfläktar

Nödvändigai kritiska ögonblick när temperaturen i anläggningen ökar och utgör ett livshotför djuren, för att snabbt ventilera och sänka temperaturen genom att blåsa infrisk luft

Utrustademed skyddsnät och en slutare som automatiskt öppnas när fläkten är igång underpåverkan av det skapade undertrycket

Tätt slutnalameller i slutaren på fläkten förhindrar att solljus och damm släpps in

Konstruktion av gavelfläktar

Rotorbladenär tillverkade av rostfritt stål, och slutaren och skyddsnätet av varmförzinkatstål som tål drift under svåra förhållanden

Driften avfläktarna kan regleras med hjälp av styrenheten för mikroklimat

Strömförsörjning:400V 

Arbetstemperaturområde-25ºC / 50ºC

Tekniska parametrar

Modell: 140R/S 

Produktkod:8000
Effekt: 1,1 kW 
Kapacitet vid 0 Pa: 41 306 m3/h
Kapacitet vid 30 Pa: 35 613 m3/h
Mått och vikt: 1380x1380x405mm, 68kg

Modell: 100R/S 

Produktkod:8002 
Effekt: 0,55 kW 
Kapacitet vid 0 Pa: 18 633 m3/h 
Kapacitet vid 30 Pa: 15 063 m3/h 
Mått och vikt: 960x960x405mm, 44kg

Deltafan fläktkatalog - ladda ner

Bestfeeder

Deltafan fläktdiagram

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu