Klimatstyrenheter Total Control

Klimatstyrenheter Total Control

Deerbjuder ett brett urval av styrenheter - från tekniskt avancerade för atthantera hela uppfödningsanläggningen och mikroklimatet med möjlighet tillförhandsvisning och fjärrstyrning via en smartphone eller dator - till enklaventilationsstyrenheter  

Klimatstyrenhet TC 1204+

Kananvändas för att hantera ventilation, oberoende 4 ställdon, luftintag, värme,kylning, belysning, väderstation, larmsystem. Möjlighet att väga fjäderfä ochfoder i silor. Samlar in statistik och diagram över uppfödningen. Tack vareanslutningen till Internet och den centrala kommunikationsboxen - TCR - ävenför fjärrhantering och förhandsvisning


Har ingångar med möjlighet att ansluta: 7 temperaturgivare (4 medföljer); 1CO2-givare; 1 ammoniaksensor NH3; 1 fuktgivare; 1 undertryckssensor; 1vindmätare; 1 tryckgivare; 1 våg och 4 digitala ingångar
Utgångar: 16 reläutgångar; 4 utgångar 0-10V; 4 utgångar för enfas/trefasmotor

Klimatstyrenhet TC 1204

Kananvändas för att hantera ventilation, oberoende 2 ställdon, luftintag, värme,kylning, belysning, väderstation, larmsystem. Möjlighet att väga fjäderfä ochfoder i silor. Samlar in statistik och diagram över uppfödningen.  


Har ingångar med möjlighet att ansluta: 6 temperaturgivare (3 medföljer); 1Co2-givare eller  ammoniaksensor NH3; 1fuktgivare; 1 tryckgivare; 1 vindmätare; 1 våg samt 2 ingångar 0-10 V och 4digitala ingångar

Utgångar: 12 reläutgångar; 4 utgångar 0-10V; 2 utgångar för enfas/trefasmotor

Klimatstyrenhet TC 1203

Kananvändas för att hantera ventilation, luftintag, värme, värmemattor, kylning,larmsystem i svinstallar. Samlar in statistik och diagram över uppfödningen

Kontroll av foder- och vattenförbrukning med hjälp av speciella mätare

Har ingångar med möjlighet att ansluta: 4 temperaturgivare (2 medföljer); 1fuktgivare, 1 CO2-givare, 1 statisk tryckgivare och 2 digitala ingångar

Utgångar: 12 reläutgångar, 4 utgångar 0-10V, 1 triac 10A, 1 triac 25A


Klimatstyrenhet TC 1201

Kananvändas för att hantera ventilation, värme och kylning i fjäderfästallar ellersvinstallar

Möjlighet att ställa in tidssektioner för ventilation, låg/högtemperaturlarmoch vädring


Max strömbelastning för enheten är 25A
  
Har en ingång med möjlighet att ansluta 1 temperaturgivare
  
Utgångar: 2 reläutgångar, 1 utgång 0-10V, utgång 6A/15A/25ATCR kommunikationsbox för Total Control klimatstyrenheter

Kommunikationscentralför trådlös kommunikation med Total Control klimatstyrenheter samtfjäderfävågar och vågar för silon

Ger tillgång till klimatstyrenheter via en smartphone eller dator.Kommunikation med molnet via GRPS eller Wi-Fi       Möjlighet att ansluta upp till 16enheter


Har ingångar med möjlighet att ansluta: 1 temperaturgivare; 1 nödströmsingång
Utgångar: 1 larm; 2 CAN-portar WIFI IEEE 208.11 b/g/n; modem för GPRS/QUAD BANDkommunikation Strömförsörjning 12Vdc /230 V

EDAR antenn

Radioantennför radiokommunikation

Kontrollenhet för mikroklimat SWD6

SWD 6 är en klimatregulator som har följande funktioner:

▪ Fläktstyrning upp till 6 A

▪ Motordrift för styrning av ingångar som väger upp till 200 kg

▪ Batteri ingår (vid strömavbrott går ingångarna till nödläge).

▪ Termisk kontakt kan ställas in som kylning eller uppvärmning.

▪ 1 temperaturgivare

TCMW230 och TCMW24 moduler för intag

Mikroprocessorenheteravsedda för att hantera drivenheten för luftintag

Används för att ställa in luftintagen i önskat läge (potentiometer krävs) bådemanuellt med knappar och via definierad standardsignal 0-10V

Enhetens konstruktion gör det möjligt att omvandla styrsignalen mottagen fråndatorn (0-10V/10V-0), omvandla den returnerade signalen och fullständig -automatiserad - kalibrering av intagens rörelseomfång

Tekniska data TCMW230/TCMW24

Styrkälla:0-10V (RS485 - AdrIS-protokoll)
Kompatibla med alla datorer med 0-10V kommunikation för att styra klimatet idjurstallar.

- för WL230VAC modul

Matningsspänning: 230V / 50 Hz
Typ av styrning: reläer

- för WL24VDC modul
Typ av styrning: halvledarnyckel 24V
Matningsspänning: 230V / 50 Hz 
Inbyggt nätaggregat 24V/3.5A (kortvarigt 5A) 

Kapslingsklass IP40. Arbetstemperatur från 0°C ... 50 °C 

Strömökning 0-10V för 1-fas fläktar

SPA-regulatornär en mikroprocessorenhet avsedd för att reglera effekten hos elektriskaenfasmotorer

 Gör det möjligt att reglera från fullständig avstängning till full tillslagning0%...100% med möjlighet att ställa in minimikontroll och förbjuden zon


Det är möjligt att ställa in minimikontrollen i 8 punkter inom intervallet20-125V och att ställa in passagen genom maximum vid starten

Tekniska data för SPA regulatorer

Matningsspänning:230V / 50 Hz
Max konstant lastström: 12A
Styrkälla: 0-10V (0-5V SKOV, RS48 - AdrlS-protokoll)
Inversion av kontroll: 0-10V, 10-0V 
Typ av styrning: fas

Kompatibla med alla datorer med kommunikation 0-10 eller RS485 förklimatstyrning i djurstallar

SPA 12 – 12A
Produktkod: 6915

Kapslingsklass IP66. Arbetstemperatur från 0°C ... 50 °C 

Total Control - broschyr att ladda ner

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu