Klimatgivare

Fukt- och temperaturgivare DOL 114

En givare som mäter luftfuktighet och lufttemperatur idjurstallar

Har två lågresistans 0-10V analoga utgångar med kortslutningsskydd och skyddmot kabelskador

En särskild tvåfärgad lysdiod informerar om givarens status och fel   


Indikerar temperaturmätning från -40°C till +60°C och relativ fuktighetsmätning0 - 100% RH

Kapslingsklass:IP67
Produktkod:  4562

Temperaturgivare DOL 12

Högkvalitativoch samtidigt enkel givare för mätning av inom- och utomhus temperatur

Mätområde från -40°C till +100°C

Noggrannhet:  +/-0.5°C

Kräver ingen extern strömkälla

Matningsspänning: 10V

Kapslingsklass: IP67

Produktkod: 4133

Temperaturgivare för Total Control

En givareför att mäta temperaturen i djurstallet avsedd för Total Controlklimatstyrenheter


Det är en utbytbar eller reservdel av styrenheternas utrustning

Tillverkad av material som tål de förhållanden som råder i djurstallar

Produktkod: TC1200

CO2-givare DOL 19

DOL 19 ären givare avsedd för mätning av koldioxid som är anpassad för att fungera idjurstallar tack vare:


- kabelanslutning till ett plug-in system som lätt kan tas bort vid rengöringoch desinfektion av byggnaden
- ett robust hölje med filter som skyddar mätelementet

Särskilt viktig vid användning av värmare med öppen förbränningskammare   

Mätområde i intervallet 5000 -10.000 ppm

Matningsspänning 13,5-30 V DC
  
Produktkod: 4599-04

Tryckgivare DPT

För mätningav tryck, differenstryck och luftvakuum

Dessutomkontrollerar och övervakar statusen för fläktar och blåsfläktar samt luftflödet


Mätområde 0...2500Pa


Utsignal 0-10V DC och 4…20mA tillgänglig på separata plintar

Matningsspänning24 VDC/ VAC ±10 %

Produktkod:
5556 för givare utan display
5556-01 för givare med display

Vätskemanometer MM100

Övervakartrycket i rummen, vilket gör det möjligt att välja lämpliga ventilationssystem

Tryckmätningsområde -20...+100Pa

Hög mätkänslighet och noggrannhet på upp till 1 Pa

Det finns ett vattenpass på enhetens hölje, vilket underlättar inställningen

Mätning med mätvätska med en relativ densitet på 0,786 kg/dm3  

Rekommenderad arbetstemperatur: från +5oC till +30oC 
Tillåten arbetstemperatur: från -30oC till +60oC 

Ammoniaksensor NH3

Spänning:24 V DC
Signaltyp: 4-20 mA
Mätningsskala: 0-100 ppm
Produktkod: 4505

Ammoniak i djurstallar bildas vid nedbrytning av urin, avföring ochfoderrester. NH3-koncentrationen ökar med ökande temperatur, vidgödseltransport och förflyttning av ströet  Ökade ammoniaknivåerorsakar irritation av bindhinnan och slemhinnor i andningsorganen, ochkoncentrationen på 100 ppm orsakar en minskning av andningskapaciteten i lungorna.Detta leder till en minskning av immunförsvaret och mottaglighet förinfektionssjukdomar. Ammoniak minskar viktökning, fördröjer könsmognad ochminskar äggläggning.

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu