Servomotorer

Linjära ställdon

Används föratt öppna och stänga luftintag på kommandot från styrenheten eller klimatdatornbaserat på negativ återkoppling 0-10V

I ställdonets styrenhet finns en motor som flyttar ventilerna till önskat lägeberoende på kommandot från datorn

Strömförsörjning 230V och 24V

Ställdonenfinns i versioner för 230V och 24V. Vid 24V spänning finns möjlighet attansluta en nödöppningsmodul till systemet

För SL-230V modellen med slaglängd 610mm och 457mm:
Max belastning 350kg
Strömförsörjning 220/240V, 0.8A
Max utskjutning 5.4mm/s

För SL-24V modellen med slaglängd 610mm och 457mm:
Max belastning 300kg
Strömförsörjning 24V, 4.5A
Max utskjutning 6.5mm/s

Tekniska data

Tillgängligaslaglängder på ställdonet: 24’’/610mm eller 18’’/457mm

Antalet ställdon beror på antalet luftintag. Till exempel kan SL-230V ställdonetstyra upp till 80 st German I luftintag eller upp till 40 st German IIluftintag

Anpassade för drift i temperaturer från -20oC till +50oC

Hög grad av skydd mot fukt IP65

Servomotor RW45L

Används föratt öppna och stänga luftintag genom att  linda ett rep med en diameter på upp till 6mmeller remmar på en särskild trumma

Säljs som standard komplett med trumma, monteringsfäste och potentiometer

Uppbyggnad

Utrustadmed en självbromsande snäckväxel och kuggstänger som efter att motorn stängtsav stannar mycket tyst och låser i inställt läge

Ett patenterat system med ändläges- och säkerhetsbrytare med utmärktväxlingsprecision. Det maximala växlingsområdet för gränslägesbrytarsystemetmotsvarar 55 varv på drivaxeln 

Funktion

Tack vare motornoch det höga vridmomentet på 120 Nm kan servomotorn öppna eller stänga till ochmed flera dussin luftintag (t.ex. 80 st German I luftintag eller 40 st GermanII luftintag)

För att automatisera driften av servomotorn ska en potentiometer installerassom gör det möjligt att kontrollera servomotorns position kommer att styrasgenom inloppsmodulen (t.ex. TCMW som kommunicerar med datorn via en0-10V-signal) eller genom reläer och en ingång för potentiometern iklimatdatorn

Tekniska data

Varvtal:
från 1 till 5 varv per minut vid 50 Hz,
från 1,2 till 6 varv per minut vi 60 Hz;

50hz – 0.9-1A; 0,09kW
60hz – 1.1-1.13A ; 0,11kW 

RW45-1L-09\230\1\55\IP55  - enfas version – 230V 
Produktkod: 4001RW45-1L-09\400\3\55\IP55 - trefas version - 400V
Produktkod: 4001-01

Anpassade för drift i temperaturer från 0 till 60°C.
Hög skyddsgrad IP55

Servomotor RW401

Används föratt öppna och stänga klaffar på luftintagen med hjälp av påskjutarnas armaranslutna till servomotorn genom en axel med en diameter på 1 tum

För att automatisera driften av servomotorn måste en extra potentiometerinstalleras

För montering på vägg rekommenderas monteringsfäste 85-105/H100 - produktkod4007-01 

Montering

Servomotornmonteras på utsidan av byggnaden, mitt mellan klaffarna En 5⁄8"x3⁄8"kedjekoppling (produktkod 4014) fästs på båda sidor och skruvas sedan fast tillaxeln som går genom påskjutarnaHela strukturen monteras på väggen med hjälp av fästen med lager (produktkod4005)

Montering av påskjutarens arm

Påskjutarensarm dras genom lagret (produktkod 4004) på axeln

Den fästs sedan i klaffen på luftintaget med hjälp av en koppling (produktkod4003)

Påskjutarnas armar, kopplingar och kugghjul är tillverkade av varmförzinkatstål

Tekniska data

Motorn iservomotorn är avsedd för intermittent drift S3-35% i cykler på högst 25minuter

Anpassad för att arbeta i omgivningstemperaturer från 0 till 60°C  

Vid 50Hz - 0,18kW; 1,83/2,2A
Vid 60HZ - 0,22kW; 2,24/2,25A

Hög kapslingsklass IP55

Produktkod: 4007

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu