Slutare för skorstenar fi 630

Egenskaper

Skorstenar fi 630 kan istället förinloppsringen förses med en slutare med klaff som stängs elektriskt och ärmotståndskraftig mot vind, vilket säkerställer att skorstenen förblir stängd.

 Slutarens form som är bredare i sidorna underlättar sugningen av luft fråninsidan av byggnaden, vilket ökar effektiviteten av luftflödet genom skorstenenmed upp till 10% 

Działanie

Klapa diafragmy szczelnie zakrywa wlot do komina, przeciwdziałając przedostawaniu się zimnego powietrza z zewnątrz oraz ograniczając straty powietrza ciepłego

Można ją stosować z kominami z wentylacją grawitacyjną oraz z kominami z wentylacją wymuszoną

Funktion

Slutarens klaffen täcker tätt inloppet till skorstenen,vilket förhindrar inträngning av kall luft från utsidan och begränsar förlustenav varm luft  

Den kan användas med skorstenar med självdrag och med skorstenar med forceradventilation

 Styrning

Slutaren är utrustad med en lufttät kopplingsbox förmontering av ställdonet för automatisk öppning och stängning av klaffen:

- enligt principen på/av i 0-90 graders vinkel - med DA08N220 220V ellerDA08N24 24V ställdon

- proportionellt mot ventilationsnivån - med styrt ställdon 0-10V

Servomotorer styrs automatiskt med styrenheten för mikroklimat som öppnarskorstenarna när skorstensfläktarna slås på.

Produktkod: 4150-08

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu