Ventilationsskorstenar

Utsugningsskorstenar - egenskaper

Lämpligaför alla typer av djurstallar, bidrar till att skapa en vänlig atmosfär fördjur som vistas i dem

Tillgängligaskorstensdiametrar Ø 630, 820, 910mm

Beständigamot UV-strålning, gaser, frost och korrosion

  

Mycketenkel och snabb montering

Kapacitet

Effektivtfrånluftsflöde säkerställer:

-inloppsring – som är bredare på sidorna underlättar luftsugning från insidan avbyggnaden, vilket ökar luftflödet med upp till 10% och fläktens effektivitet

- diffuser– mycket hög, med en form som är bredare uppåt, vilket ökar luftflödet med 15%och fläktens effektivitet

Denaerodynamiska formen på dessa element ökar luftflödet - luften sugs in ochventileras mycket mer effektivt vid nominell energiförbrukning. Såledesökar fläktarnas effektivitet, vilket sparar energiförbrukningen med upp till15%-20% 

Montering

Skorstenaranpassar sig perfekt till takets lutningsvinkel tack vare takplattan gjord av:

- glasfiberförstärkt platt platta, tålig mot stötar


- vattentätande gummifolie HYDROGUM - EPDM-membran av specialgummi som lättanpassar sig till vilken takyta som helst, är rivtåligt och har en livslängd påminst 20 år


Materialen som takplattorna är tillverkade av är helt vattentäta, resistentamot låga (-30oC) och höga (+120oC) temperaturer och UV-strålar 

Skorstenar med takplatta

Skorstenenanpassar sig perfekt till takets lutningsvinkel tack vare justering med ledadförbindelse och takplatta

Förbindelsenär fabriksmonterad, så den är perfekt tät och inte låter vatten från nederbördrinna ner i den

Skorstenar med gummitätning

Skorstenenanpassar sig perfekt till taket tack vare vattentätande gummifolie HYDROGUM -EPDM-membran som är rivtåligt och har en livslängd på minst 20 år garanterad avtillverkaren 


Tillsammans med skorstenen medföljer alla element som behövs för att fästagummifolien mot takytan

Diffuser/Deflektor

Förutom attöka luftflödet med 15% kan användningen av en diffuser, dess form och höjd:

- minskaljudnivån
- underlätta avlägsnandet av obehaglig lukt vid en konstant, maximal hastighetpå luftutsläppet

I skorstenenfi 630 har diffusern följande mått:  höjd 730mm, bredd i basen 175mm,bredd i toppen 930mm

Iskorstenen fi 820 har diffusern följande mått:  höjd 940mm, bredd i basen880mm, bredd i toppen 1150mm

Iskorstenen fi 910 har diffusern följande mått:  höjd 940mm, bredd i basen1000mm, bredd i toppen 1260mm

Klaffventil

Den bestårav två klaffar gjorda av förstärkt komposit som är tålig mot vindslag samtväderbeständiga fästelement i rostfritt stål

Tvåoberoende vikter för var och en av ventilklaffarna tillåter justering avklaffens fallhastighet

Stängdklaffventil stoppar tätt solljus och nederbörd som strömmar till sidorna genomspringorna mellan diffusern och skorstensröret 

Skorstensförlängning

0,6m eller1,2m långa förlängningar finns för alla skorstenar

Den övredelen av förlängningen är slipad till en kon, vilket gör det mycket lättare attansluta till skorstenen vid montering

Mycketenkel montering och demontering med skorstenen med hjälp av medföljande skruvaroch muttrar 

Tekniska data

Tillverkadav högkvalitativ polypropen med följande tjocklek på plattan:

- 4mm förskorstenar fi 630 

- 5mm förskorstenar fi 820 

- 6mm förskorstenar fi 910

i svart föratt begränsa insläpp av solljus

Skorstenarlevereras i delar, vilket gör det möjligt att minska transportkostnaderna

Bultar ochmuttrar nödvändiga för montering medföljer varje skorsten 

Tilluftsskorstenar - egenskaper

Värmeisolerade,med en diameter på fi 650 mm, alltid utrustade med en fläkt som blåser luftutifrån och fördelar den jämnt över hela anläggningen tack varecirkulationsfläkten med slutaren upphängd i skorstensutloppet

Som standard är skorstenen 1 m hög, men den kan förlängas med en förlängningmed ytterligare 1m eller 0,5m

Monteras på taket med takplatta (produktkod 4220) eller en speciellEPDM-gummifolie (produktkod 4221)

 

Uppbyggnad

I setetingår: 

- tak medskyddsnät

- takplatta(produktkod: 4220) eller EPDM-gummi (produktkod: 4221) inkl monteringssats(skruvar, muttrar, brickor, lister och band)

- hängareför upphängning

-underbeslag 

-cirkulationsfläkt/luftfördelare 

-transparent kopplingsdosa för ställdonet

Fläktar för tilluftsskorstenar

Modell645/K/3-6/45/230/L
Produktkod: 9071-01

Effekt: 0,37 kW / Ström: 2,7 A
Varvtal: 900 varv/min
Kapacitet vid 0 Pa: 12000 m3/h

Modell 645/K/3-6/45/400/L
Produktkod: 9071

Effekt: 0,37 kW / Ström: 1,4 A
Varvtal: 900 varv/min
Kapacitet vid 0 Pa: 12000 m3/h

Wyposażenie dodatkowe

Uppsamlingsskålar för skorstenen

Finns iföljande mått:

- fi 906mm (Produktkod: 4150-35) 

- fi 1350mm (Produktkod: 4150-36)

Uppfyllerföljande funktioner: 

-mörkläggande - skyddar mot solljus

- skyddande- mot eventuell nederbörd som kan tränga in genom skorstensöppningen

Tillverkadeav högkvalitativ plast som tål de förhållanden som råder i djurstallet

Slutare för skorstenar fi 630

Dessutomkan fi 630 skorstenar, istället för inloppsringen, förses med en slutare medklaff som stängs elektriskt

Slutarensklaff täcker tätt inloppet till skorstenen, vilket förhindrar inträngning avkall luft från utsidan och begränsar förlusten av varm luft

Utrustadmed en lufttät kopplingsbox för montering av ställdonet för automatisk öppningoch stängning av klaffen

Produktkod:4150-08

Skorstensfläktar Deltafan

Deltafan-fläktarsom är anpassade till skorstenarna kännetecknas av hög kvalitet och lågenergiförbrukning

Enkelinstallation av fläktarna i skorstenen är möjlig tack vare ett speciellt bandoch stödarmar som ger stabilitet

Långsamtgåendemotorer (900 varv/min) går tystare, vilket resulterar i lägre ljudnivåer

Anpassadför att styras med externa effekt-/hastighetsregulatorer

Slutare för skorstenar fi 630/ fi 820/fi 910 

Egenskaper

Skorstenar fi 630, fi 820 och fi 910 kan istället förinloppsringen förses med en slutare med klaff som stängs elektriskt och ärmotståndskraftig mot vind, vilket säkerställer att skorstenen förblir stängd.

broschyr att ladda ner

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu