Vertikal recirkulationsfläkt Zefir

Vertikal blandning av luft

Zefir ärett nytt och effektivt sätt att optimera mikroklimatet i fjäderfstallar ochstallbyggnader

Den blandarde övre och nedre luftlagren och fördelar luften jämnt i utrymmet

På varma dagar ….

Påskyndaroch ökar luftflödet i området där djur vistas, vilket ger en kylande effekt

Den bästaeffekten uppnås när Zefir går på låga varv med samtidig högtryckskylning,eftersom luften som kyls på detta sätt fördelas snabbare och jämnt över helaanläggningen

På kalla dagar…

Denuppvärmda luften från värmegeneratorerna fördelas jämnt i utrymmet, vilketbidrar till önskad fördelning av fåglar över hela dess yta

Komfort för djur

Zefir-fläktendrar torr och varm luft från taket in i området där fåglarna vistas.   Den distribuerar luftflödet på enfastställd höjd ovanför djuren som upplever det som en behaglig vindpust ochinte som ett drag som vid tunnelventilation 

Samtidigtpressar luftströmmen upp de lättare gaserna som ackumuleras nära ströet, vilketminskar koncentrationen av koldioxid och ammoniak och torkar dessutom ströet.

Besparingar för uppfödaren

Det låterdig fördröja övergången till tunnelventilation

Minskareffektivt energiförbrukning för både uppvärmning och kylning

För smådjur behövs inte frisk luft utifrån för att ha minimal ventilation 

Förhindrarkondens inomhus

Montering

Effekten avvertikala recirkulationsfläktar Zefir känns inom en radie av 10m och därför skafler enheter installeras i byggnader som är bredare än 20m

Block förupphängning i taket medföljer

FläktenZefir kan styras med en effektregulator - till exempel SPA-12 regulator, tillvilken kan 3 stycken anslutas

Tekniska data

Modell: 630/N/5-5/38,5/230L Zefir
Produktkod: 8059

Effekt: 0,37 kW / Ström: 2,7 A

Strömförsörjning: 230V

Varvtal:900 varv/min

Kapacitet:11 600 m3/h 

Kapslingsklassmotor: IP66

Mått ochvikt: 97x130cmH, 28,6kg 

Zephyr destrier - broschyr att ladda ner

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu