Dimning (foggning)

Funktion

Med kylningvia dimning (foggning) kan man enkelt och sparsamt sänka lufttemperaturen idjurstallar
En speciell pump pumpar vatten genom rör eller en slang till munstycken, somgenom ett litet hål (0,2 - 0,3 mm) och under högt tryck på 70 Bar sprutar det iluften i form av vattendimma

Vattnet avdunstar omedelbart vid hög omgivningstemperatur - binderdammpartiklar, fuktar och kyler luften, vilket effektivt förbättrar klimatetinomhus och djurens välbefinnande 

Den bästa kyleffekten uppnås under förhållanden med låg luftfuktighet ocheffektiv ventilation

 

Uppbyggnad

Systemetbestår av standardkomponenter som lätt kan anpassas till byggnaden:

- pumpar med tillbehör
- dimmunstycken
- rör eller slangar för att fördela vattnet längs byggnaden
- kopplingssystem
- monteringsfästen och upphängningar

Vattnet fördelas i rören eller slangen längs byggnadens väggar och/eller iupphängda i taket - i en eller flera linjer


Kylsystemet kan styras via mikroklimatdatorn

Montering av munstycken

Monteringshålför munstycken kan utföras med ett specialverktyg - var som helst efter attrören har installerats, så att de kan placeras optimalt
Produktkod: 5230


Installation av munstycken ovanför luftintagen och jalusier gör attvattendimman som forsar från dem omedelbart kyler luften som strömmar in ibyggnaden

Pumpar

Pump 720T
Kapacitet 12 l/min vid 70bar
Produktkod: 5290

Pump 1260T
Kapacitet 21 l/min vid 70bar
Produktkod: 5291

Effektiva filter monterade med pumpen säkerställer installationenstillförlitlighet och lång livslängd

Dimmunstycken

1.Munstycke 0.3mm med rör
Flöde vid 50bar=5.5l/h, 70bar=6.5l/h
Produktkod 5253-06

2. Munstycke 0,2mm
Flöde vid 50bar = 3.5 l/h,70bar = 4l/h
Produktkod 5253-01

3. Munstycke 0.3mm
Flöde vid 50bar = 5.5l/h, 70bar = 6.5l/h
Produktkod 5253-03

4. Munstycke SKOV - 0.3mm
Flöde vid 70bar = 7,8l/h
Produktkod 5253-02

System förvattendistribution längs byggnaden

- rör fi 12mm, 6m långa
Tillverkade i rostfritt stål
Produktkod: 5265

System för vattendistribution längs byggnaden

- rör fi12mm, 6m långa
Tillverkade i rostfritt stål
Produktkod: 5265


För att fästa mot väggen eller hänga upp i taket

Monteringsfäste

Fäste avPVC – fi 12mm

För att fästa rör och slangar mot väggen var 60:e cm
Produktkod: 5266-01

Upphängning

På profilenfi 27mm, 6m lång för att hänga upp dimningsystemet
Tillverkad av galvaniserat stål
Produktkod: 5252

Matchande hängare för kylprofilen Ø26,7mm och dimning ¾"
Produktkod: 5252-01

System med skruvkopplingar fi 12mm

1.Genomgångsventil, galvaniserad
Produktkod: 5272
2. T-stycke, galvaniserat
Produktkod: 5273
3. Böj, galvaniserad
Produktkod: 5271
4. Mutter M12, galvaniserad
Produktkod: 5275
5. Ring L12 galvaniserad
Produktkod: 5274
6. Rak koppling, galvaniserad
Produktkod: 5270

System med presskopplingar fi 12mm

1.Genomgångsventil, galvaniserad
Produktkod: 5264
  
2. T-stycke av rostfritt stål
Produktkod: 5273-01
  
3. Böj av rostfritt stål
Produktkod: 5271-01
  
4. Rak koppling av rostfritt stål
Produktkod: 5270-01
  
5. Ändventil ¼”x12mm, galvaniserad
Produktkod: 5263-01

broschyr att ladda ner

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu