Tvärgående transportör

Funktion

Tvärgåendetransportör transporterar fodret direkt från silon till matningstrattarna ibörjan av matningslinjen som sedan försörjer foderautomaterna längs matningslinjenmed fodret 

Fodertransportstartar automatiskt och sker med hjälp av en spiraltransportör med diametern fi55mm, fi 75mm, fi 90mm eller fi 125mm 

När fodreti den sista tratten tar slut, startar den kapacitiva sensorn transportören.Spiralen tar fodret från silon och fördelar det tills den sista matningstratteni byggnaden är helt återfylld. När tratten är full med foder stänger sensorn avströmmen

Tekniska data

Tvärgåendetransportör fi 55 
Drivenhet 0,55kW
Utfodringskapacitet: 520kg/h / 0,70kg/m
Maxlängd på utfodringssystemet: vid 3m upphöjning 60m, med en övergång 120m

Tvärgående transportör fi 75
Drivenhet 0,75kW
Utfodringskapacitet 1300kg/h / 1,90kg/m
Maxlängd på utfodringssystemet: vid 3m upphöjning 60m, med en övergång 120m

Utfodringssystemets längd, diameter och strömförsörjning måste anpassas tillantalet djur och byggnadens egenskaper


Tekniska data

Tvärgåendetransportör fi 90
Drivenhet 1,1kW - 1,5kW
Utfodringskapacitet 3100kg/h / 2,5kg/m
Maxlängd på utfodringssystemet: vid 3m upphöjning 42m, med en övergång 84m

Tvärgående transportör fi 125
Drivenhet 1,5kW/2,2kW 
Utfodringskapacitet 4500kg/h / 4,8kg/m
Maxlängd på utfodringssystemet: vid 3m upphöjning 28m, med en övergång 56m

Utfodringssystemets längd, diameter och strömförsörjning måste anpassas tillantalet djur och byggnadens egenskaper

Uppbyggnad


1.Universalfläns under silon Plastbehållare under silon
3. Skjutspjäll till plastbehållaren Metallbehållare under silon
5. Böj till utfodringssystemet, förstärkt
6. Rörklämma Rörkoppling PVC
8. Skruvkrokar i taket
9. Kedja
10. Spiral
11. PVC-rör i utfodringssystemet


Uppbyggnad

12.Utmatning 
13. Flexiball rör – flexibel slang Sensor för matningslinjen 
15. Kontrollenhet 
16. Växelmotor 
17. Övergång – förlängning 
18. Automatiskt utmatning 
19. Teleskoprör
20. Kapacitiv sensor 
21. Stuprör
22. Plast/metallsilo

Anslutning till silon

Lämpligaför montering på silor i glasfiber och förzinkat stål

- Universalfläns under silon (produktkod: 3011)

- Plastbehållare under silon fi 440mm enkel (produktkod: 3012) eller dubbel(produktkod: 3013)

- Skjutspjäll till plastbehållare (produktkod: 3014)

Anslutning av spiral

Metallbehållare- en initial behållare med en rulle, till vilken en spiral som förflyttarfodret längs rören i utfodringssystemet eller en genomgående behållare är fäst- ansluts underifrån till plastbehållaren 

Trattarna är gjorda av högkvalitativt förzinkat eller rostfritt stål, enklaeller dubbla, anpassade till utfodringssystemets diameter fi 55mm, fi 75mm, fi90mm och fi 125mm

Rör och böjar i PVC

Metallbehållarekopplas till rör och böjar inuti vilka en spiral roterar in i byggnaden. Röroch böjar, tillverkade i Tyskland, är tillverkade av slitstarkt och hållbartPVC-material som är väderbeständigt och motståndskraftigt mot mekanisk nötning,och är neutrala och helt säkra för fodret som förflyttas

Alla rör och böjar har en muff i ena änden så de efterföljande delarna avutfodringssystemet överlappar varandra ordentligt och bildar en konstruktionsom reser sig uppåt och löper under taket tvärs över byggnaden

3m långa rör och 1,4m långa böjar 45°

Finns i följande storlekar: fi 55mm, fi 75mm, fi 90mm och fi125mmSpiral

Växelmotorn roterar den flexibla spiralen inutiutfodringssystemet och transporterar fodret från silon till platser förutmatning i matningstrattar i utfodringssystemets längsgående linjer
  
Spiralstorlek är anpassad till utfodringssystemet:  
FA 55 – spiral fi 38mm
FA 75 – spiral fi 60mm
FA 90 – spiral fi 71mm
FA 125 – spiral fi 95mm

Spiralen är tillverkad av högkvalitativ metall
  
Finns i sektioner med en standardlängd på 100m eller kapad i längd enligtindividuella beställningar

Foderutmatning

I transportrörens rör placeras utmatningar med spak som kanöppna och stänga foderpåfyllningen från den tvärgående linjen, längsteleskoprören med en längd av 1m+1m eller 1m+3 eller stuprören tillmatningstrattarna i den längsgående linjen

Teleskoprören och den flexibla slangen som förbinder dem med utmatningen ärgenomskinliga för bättre kontroll över rätt fodertransport

Teleskoprör finns med följande diametrar:
70/75
75/80
80/85
82/85 – förstärkt
85/90

Växelmotorer

Spiralen som förflyttar fodret drivs med en växelmotor varseffekt är anpassad efter utfodringssystemets diameter:

FA 55 - 0,55kW
FA 75 - 0,75kW
FA 90 - 1,1kW eller 1,5kW
FA 125 - 1,5kW eller 2,2kW

och en monterad växel 1:3,94 eller 1:2,95 där kontrollenhetens axel med spiralär ansluten

Motorerna i växelmotorer är gjorda av starka och hållbara komponenter somkännetecknas av hög effektivitet, smidig drift och låg ljudnivå

FA 125

Kontrollenhet

På enasidan är den fäst i växelmotorn i änden av den tvärgående transportören där denkontrollerar och styr dess drift med hjälp av en inbyggd mekanisk klaffsensor 

På andra sidan är den ansluten till PVC-rör med en plast- eller metallfläns omär anpassad till PVC-rörens diameter

I botten finns en plastränna i gult fi 75 eller transparent fi 80 som anslutstill teleskoprör med en flexibel slang

Enhetens hölje är tillverkat av rostfritt stål

Styrning

Spiraltransportörensmotor slås automatiskt på/av när den sista matningstratten i den längsgåendelinjen har fyllts eller tömts tack vare en sensor som sitter där och skickar enpuls till motorn

Dessutom stängs den av i nödläge av en mekanisk klaffsensor placerad istyrenheten som stänger av eltillförseln till motorn  

Denna lösning skyddar effektivt hela utfodringssystemet mot eventuella fel, ochtransporten och fodernivån är under kontroll

Przenośnik poprzeczny - ulotka do pobrania

Bestfeeder

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu