bEST vattennippel

bEST vattennippel

Tillverkadav rostfritt stål 

Slät pinne– rörlig 360° 

Diameter1,8’’ (ca 9mm)

Högeffektivitet enligt tabellen nedan 


Fyrkantigt rör

medmaskinellt monterade nipplar 

12 st, 15st eller 20 st per rör 

Mått:22x22mm 

Längd: 2,98m

bEST skål

Stor,fyrkantig skål 

Mått: 7cmx7cm 

Robuströrklämma

SlätC-formad arm 

Lätt attrengöra

bEST aluminiumprofil

Längd:3m 

Stark ochtålig 

Stärker ochstabiliserar vattenförsörjningslinjen

Galvaniserad profil

Längd:3m 

Diameter:27mm


Förlängd, ensidig rörexpandering för klickkoppling utan extra anslutningareller skruvar 

Lätt attrengöra 

Stärker ochstabiliserar vattenförsörjningslinjen

Tillförselslang av polyamid

Tack varespiralkonstruktionen böjs inte slangen när linjen lyfts och begränsar intevattenflödet 

Längd: 6meller 9m 

Slangadaptrar: 

- medtryckreducerare

och

- med ändstycke till vattenförsörjningslinjen

Automatisk spolning

Möjlighettill automatisk spolning av linjen med: 

-tryckreducerare med en spole som öppnar och stänger ventilen 

- regulatorsom styr spolningen av upp till 10 linjer 

-förlängning för att styra ytterligare 8 linjer 

- särskiltändstycke till linjen

System pojenia bEST - ulotka do pobrania

Bestfeeder

Dane dotyczące ilości przepływu wody w zależności od ciśnienia - do pobrania

Bestfeeder

KONTAKT

Bestfeeder

info@bestfeeder.eu